Dhananjay Chavan, Author at skincare

Blog

Blog

event-img

Melasma in Marathi – Causes,…

Blog, Melasma May 14, 2022

मेलास्मा (Melasma) ज्याला क्लोआस्मा (Chloasma) असेही म्हणतात, त्याला मराठीमधे वांग असे संबोधले जाते. वांगाचे  डाग ही त्वचेची एक साधारण समस्या आहे जी अनेक लोकांमध्ये आढळते,...